Sơ cấp 3

Tên Lớp  Thời Khóa Biểu  Học Phí 
 

 

N4

Sơ cấp 3

(12 chủ đề giao tiếp cơ bản 3)

Tuần 3 buổi

Thứ 2-4-6

3.400.000đ/ khóa 40 buổi
Tuần 3 buổi

Thứ 3-5-7

3.400.000đ/ khóa 40 buổi
Học cả ngày

Thứ 2- thứ 6

2.000.000đ/ tháng

Khóa 1,5 tháng

Mô tả khóa học: 

– Khóa học này sẽ bồi dưỡng thêm khả năng giao tiếp của học viên sau khi đã hoàn thành khóa SC1 và SC2

-Các chủ đề nhỏ được tổng hợp thành các chủ đề lớn, giúp học viên tổng hợp kiến thức, tự phát triển bài hội thoại

 

Comments are closed.